خدمات مالی و حسابداری


 

سامانه آنلاین درخواست خدمات در شیراز (شیراز سرویس)

www.shiraz-service.ir
09032226910 - 09032226915 
ارائه خدمات منزل و محل کار

 

ارسال درخواست از طریق وب سایت و یا اپلیکیشن وب سایت

تماس کارشناسان ما با شما و تأیید سفارش شما

 

ارسال متخصص در زمان مشخص شده و انجام فعالیت ها

خدمات حسابداری در شیراز توسط مشاوران شیراز سرویس

 1. شناسایی رویدادهای مالی بر اساس مدارک و مستندات دریافتی
 2. محاسبه بهای تمام شده کالای تولید شده و فروخته شده
 3. ارائه خدمات حسابداری در شیراز براساس نیازهای هر شرکت ، سازمان و اشخاص
 4. ثبت رویدادهای حسابداری و مالی در سیستم های نرم افزاری حسابداری و دفاتر قانونی
 5. تهیه صورتهای مالی در شیراز مطابق استاندارد های مالی
 6. تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی در شیراز موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 7. تحریر دفاتر قانونی در شیراز  بر اساس ضوابط و مقررات و دستورالعمل های مالیاتی سازمان امور مالیاتی
 8. ارائه خدمات درجهت تنظیم تمامی گزارشات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی
 9. تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در شیراز  بر اساس ضوابط قانونی
 10. تنظیم اظهارنامه مالیاتی در شیراز در پایان دوره مالی براساس قوانین موضوعه

خدمات حسابرسی  در شیراز توسط مشاوران شیراز سرویس

 1. حسابرسی صورتهای مالی در شیراز
 2. حسابرسی داخلی در شیراز
 3. بررسی اجمالی صورتهای مالی در شیراز
 4. حسابرسی مالیاتی در شیراز
 5. حسابرسی عملیاتی و اجرای روشهای توافقی رسیدگی به صورتهای مالی در شیراز
 6. انجام امور انبارگردانی در شیراز با نیروهای متخصص طبق اصول و استاندارد حسابداری به همراه دستورالعمل های انبارگردانی از ابتدا تا ارائه گزارش کسر و اضافات به مدیریت در شیراز
 7. انجام بازرسی قانونی شرکتهایی که مطابق مفاد قانون تجارت ملزم به تعیین بازرس قانونی هستند.
 8. ارائه گزارشهای حسابرسی صورتهای مالی شرکت به بانک ها در شیراز جهت دریافت وام و تسهیلات بانکی در شیراز

طراحی، راه اندازی و استقرار سیستم مالی و اداری در شیراز توسط مشاوران شیراز سرویس

فرمهای اداری، کدینگ مالی و انبار، کنترلهای داخلی و حسابرسی داخلی در شیراز به نحوی که مانع سواستفاده‌های احتمالی گردد.

طراحی گزارشات مالی و محاسباتی خاص مورد نظر کارفرما و مدیران شرکتها در شیراز

تحریر دفاتر قانونی در شیراز

تنظیم و اصلاح صورتهای مالی در شیراز

جهت ارائه به بانکها، بورس، سفارت، مهاجرت به کشورهای دیگر

 حسابداری در شیراز

حسابرسی در شیراز